Pridėkite iniciatyvų
Kolektyvinė byla "Prieš prievartines injekcijas (skiepijimą)"

Šią savaitę bus paruoštas grupės ieškinys dėl negalimumo skiepyti prievarta ir diskriminuoti nepasiskiepijusius. 

Ieškinio pagrindas — 2021-01-27 d. Europos Tarybos Parlamentinės Ansamblėjos rezoliucija 2361(2021). 

Mūsų valstybė įsipareigojo laikytis visų Europos Sąjungos priimtų įstatymų, direktyvų ir nutarimų, kokio pobūdžio jie bebūtų. Todėl dabar mes reikalausime būtent tokio veiksmo iš savo valstybės valdžios. Beto, toks ieškinys bus tarsi lakmuso popierėlis Lietuvos valdžiai, aršiai kritikuojančiai kaimyninę Lenkiją už atsisakymą pripažinti Europos Sąjungos teisinės bazės viršenybę prieš nacionalinius įstatymus. 

Grupės ieškinys bus teikiamas visiems penkiems apygardų administraciniams teismams, prašant pripažinti jų teritorinį teismingumą, atsižvelgiant į didelės grupės ieškovų gyvenamąją vietą. 

Todėl vilniečiai teiks Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kauniečiai — Kauno, šiauliečiai — Šiaulių, panevėžiečiai — Panevėžio, klaipėdiečiai — Klaipėdos. 

Ieškovus atstovaus mūsų advokatai ir teisininkai, kuriems jūs suteiksite įgalinimus atstovauti jus kaip ieškovą arba paskirsite grupės ieškovų atstovu. 

Ieškovais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai (net ir emigravę iš Lietuvos) bei kiti asmenys, kurių teisės dėl priverstinio vakcionavimo ar diskriminacijos, atsisakant pasiskiepyti, yra pažeistos. 

Jei jūs turite darbdavio raštišką reikalavimą pasiskiepyti, kokius paprastai dabar mes matome viešoje erdvėje, paprašysime jų kopijas mums atsiųsti. 

Susiformavus grupei, jūs būsite informuotas apie grupės koordinatorių, jums bus atsiųstas ieškinys su papildomais dokumentais dėl atstovavimo ir organizuojamas jo pasirašymas.

Patvirtintos iniciatyvos
Referendumui 100.000 parašų
Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo. 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimas Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio trečią dalį ir išdėstyti ją taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių p...
Skaityti daugiau
Matyti viską
© 2024 Viešoji Įstaiga "Tėvynės konduktoriai" | Sprendimas: ArteDok